Itou Eri – Endlessly

Scritto da il 15 Aprile 2020

Kama rediya sama eya
ama idewa sama eya
kama idiya maya eya
idii abasa miya

(kama rediya sama eya
kama ideya baya eya
yama adiya sama eya
edita ibiya iya)

keme siya ikamaye
mimamare siyeto
ibisere ikobea
adito niadetto
imiya isiya ikemere sieto
ahora idiya miya e

kama rediya sama eya
ama idewa sama eya
kama idiya maya eya
idii abasa miya

(kama rediya sama eya
kama ideya baya eya
yama adiya sama eya
edita ibiya iya)


Traccia corrente

Titolo

Artista

Background
 
Hide picture