Kajiura Yuki – I talk to the rain

Written by on 15 Aprile 2020

Stodai ita
Aiyama imaya
(adiya)
Ah
Maiya
kosta via
(aiya) aiya
Ah
(asta diya) ah, miya
Ah

Kosta lamiya yoso
Yadaei, yadaei
Arta miya
Sortioche
Amiya
Saya

Amiyasa ameyi sameiya (sama)
Kamayana ame isameiya
(Ah, aah)


Continue reading

Current track

Title

Artist

Background