Programmazione odierna


Ora in onda

Anime Opening

Opening Theme

15:00 17:00


Scegli giorno


Oyasumi Tsubaki

00:00Lunedi'

00:00Lunedi'

Lasciati cullare dalle dolci note di Tsubaki Radio, per trascorrere una notte piena di dolci sogni

Continua a leggere

Ohayou Tsubaki

09:00Lunedi'

09:00Lunedi'

La carica giusta per cominciare la giornata in compagnia dei propri anime preferiti.

Continua a leggere

Anime Opening

15:00Lunedi'

15:00Lunedi'

2 ore delle più belle sigle di apertura degli anime

Continua a leggere

Konbanwa Tsubaki

17:00Lunedi'

17:00Lunedi'

Le più belle canzoni degli anime sempre con te

Continua a leggere

Anime Ending

21:00Lunedi'

21:00Lunedi'

2 ore delle più belle sigle di chiusura degli anime

Continua a leggere

Oyasumi Tsubaki

23:00Lunedi'

23:00Lunedi'

Lasciati cullare dalle dolci note di Tsubaki Radio, per trascorrere una notte piena di dolci sogni

Continua a leggere

Oyasumi Tsubaki

00:00Martedi'

00:00Martedi'

Lasciati cullare dalle dolci note di Tsubaki Radio, per trascorrere una notte piena di dolci sogni

Continua a leggere

Ohayou Tsubaki

09:00Martedi'

09:00Martedi'

La carica giusta per cominciare la giornata in compagnia dei propri anime preferiti.

Continua a leggere

Anime Opening

15:00Martedi'

Show attuale

15:00Martedi'

2 ore delle più belle sigle di apertura degli anime

Continua a leggere

Konbanwa Tsubaki

17:00Martedi'

17:00Martedi'

Le più belle canzoni degli anime sempre con te

Continua a leggere

Anime Ending

21:00Martedi'

21:00Martedi'

2 ore delle più belle sigle di chiusura degli anime

Continua a leggere

Oyasumi Tsubaki

23:00Martedi'

23:00Martedi'

Lasciati cullare dalle dolci note di Tsubaki Radio, per trascorrere una notte piena di dolci sogni

Continua a leggere

Oyasumi Tsubaki

00:00Mercoledi'

00:00Mercoledi'

Lasciati cullare dalle dolci note di Tsubaki Radio, per trascorrere una notte piena di dolci sogni

Continua a leggere

Ohayou Tsubaki

09:00Mercoledi'

09:00Mercoledi'

La carica giusta per cominciare la giornata in compagnia dei propri anime preferiti.

Continua a leggere

Anime Opening

15:00Mercoledi'

15:00Mercoledi'

2 ore delle più belle sigle di apertura degli anime

Continua a leggere

Konbanwa Tsubaki

17:00Mercoledi'

17:00Mercoledi'

Le più belle canzoni degli anime sempre con te

Continua a leggere

Anime Ending

21:00Mercoledi'

21:00Mercoledi'

2 ore delle più belle sigle di chiusura degli anime

Continua a leggere

Oyasumi Tsubaki

23:00Mercoledi'

23:00Mercoledi'

Lasciati cullare dalle dolci note di Tsubaki Radio, per trascorrere una notte piena di dolci sogni

Continua a leggere

Oyasumi Tsubaki

00:00Giovedi'

00:00Giovedi'

Lasciati cullare dalle dolci note di Tsubaki Radio, per trascorrere una notte piena di dolci sogni

Continua a leggere

Ohayou Tsubaki

09:00Giovedi'

09:00Giovedi'

La carica giusta per cominciare la giornata in compagnia dei propri anime preferiti.

Continua a leggere

Anime Opening

15:00Giovedi'

15:00Giovedi'

2 ore delle più belle sigle di apertura degli anime

Continua a leggere

Konbanwa Tsubaki

17:00Giovedi'

17:00Giovedi'

Le più belle canzoni degli anime sempre con te

Continua a leggere

Anime Ending

21:00Giovedi'

21:00Giovedi'

2 ore delle più belle sigle di chiusura degli anime

Continua a leggere

Oyasumi Tsubaki

23:00Giovedi'

23:00Giovedi'

Lasciati cullare dalle dolci note di Tsubaki Radio, per trascorrere una notte piena di dolci sogni

Continua a leggere

Oyasumi Tsubaki

00:00Venerdi'

00:00Venerdi'

Lasciati cullare dalle dolci note di Tsubaki Radio, per trascorrere una notte piena di dolci sogni

Continua a leggere

Ohayou Tsubaki

09:00Venerdi'

09:00Venerdi'

La carica giusta per cominciare la giornata in compagnia dei propri anime preferiti.

Continua a leggere

Anime Opening

15:00Venerdi'

15:00Venerdi'

2 ore delle più belle sigle di apertura degli anime

Continua a leggere

Konbanwa Tsubaki

17:00Venerdi'

17:00Venerdi'

Le più belle canzoni degli anime sempre con te

Continua a leggere

Anime Ending

21:00Venerdi'

21:00Venerdi'

2 ore delle più belle sigle di chiusura degli anime

Continua a leggere

Oyasumi Tsubaki

23:00Venerdi'

23:00Venerdi'

Lasciati cullare dalle dolci note di Tsubaki Radio, per trascorrere una notte piena di dolci sogni

Continua a leggere

Oyasumi Tsubaki

00:00Sabato

00:00Sabato

Lasciati cullare dalle dolci note di Tsubaki Radio, per trascorrere una notte piena di dolci sogni

Continua a leggere

Ohayou Tsubaki

09:00Sabato

09:00Sabato

La carica giusta per cominciare la giornata in compagnia dei propri anime preferiti.

Continua a leggere

Anime Opening

15:00Sabato

15:00Sabato

2 ore delle più belle sigle di apertura degli anime

Continua a leggere

Konbanwa Tsubaki

17:00Sabato

17:00Sabato

Le più belle canzoni degli anime sempre con te

Continua a leggere

Anime Ending

21:00Sabato

21:00Sabato

2 ore delle più belle sigle di chiusura degli anime

Continua a leggere

Oyasumi Tsubaki

23:00Sabato

23:00Sabato

Lasciati cullare dalle dolci note di Tsubaki Radio, per trascorrere una notte piena di dolci sogni

Continua a leggere

Oyasumi Tsubaki

00:00Domenica

00:00Domenica

Lasciati cullare dalle dolci note di Tsubaki Radio, per trascorrere una notte piena di dolci sogni

Continua a leggere

Ohayou Tsubaki

09:00Domenica

09:00Domenica

La carica giusta per cominciare la giornata in compagnia dei propri anime preferiti.

Continua a leggere

Anime Opening

15:00Domenica

15:00Domenica

2 ore delle più belle sigle di apertura degli anime

Continua a leggere

Konbanwa Tsubaki

17:00Domenica

17:00Domenica

Le più belle canzoni degli anime sempre con te

Continua a leggere

Anime Ending

21:00Domenica

21:00Domenica

2 ore delle più belle sigle di chiusura degli anime

Continua a leggere

Oyasumi Tsubaki

23:00Domenica

23:00Domenica

Lasciati cullare dalle dolci note di Tsubaki Radio, per trascorrere una notte piena di dolci sogni

Continua a leggere


Testi in evidenza


0

Yousei Teikoku – Astral dogma

toki wa kanaderu in’utsu na oodokeiouki no tobari de muga muchuukinkai o takuwaete sobieru matenrou de maiyo no MASUKAREDO sabita shinchuu ni kinpaku o hodokoshita gensou no daitoshi wa kuzureochiaware ougonki no daishou to oujo wa kono yo o nageita kyoei de karada o kazaritateru ROMANESUKUyakarete hajimete hadaka ni naru no hoshi kara no keiji […]


Altri testiTraccia corrente

Titolo

Artista

Background
 
Hide picture